ελβιετ

Manufacturer of Elastic & Non-Elastic Bands

ELVIET

The ensemble of all management and production activities takes place in our industry’s facilities on the 9th km Larissa-Agia, 3 km away from the Athens-Thessaloniki motorway.

The ELVIET facilities include a 7000 m2 lot (1300 of which are our facilities), a 700 m2 production area, 500 m2 of storage space and 200 m2 of management offices.

Our annual production capacity amounts to 110 metric tons of elastic and non elastic bands.

Production Area

ELVIET

ελβιετ παραγωγη
ελβιετ παραγωγη
ελβιετ παραγωγη
ελβιετ παραγωγη

Facilities

 
espa